KONTAKT

Supernova Mercator Nova Gorica

Prvomajska ulica 35

5000 Nova Gorica

CENTERMANAGERKA
E-POŠTA
sasa.lenic@supernova.at
PROMOCIJE & MARKETING
Saša Lenič
E-pošta
KONTAKT ZA MEDIJE
Martin Kosaber
E-pošta
INFORMACIJE
Tjaša Tomc, Lavra Jančar Jaketič
Telefon
E-pošta
ADMINISTRACIJA
Andreja Grahek
Telefon
E-pošta
DOLGOROČNI NAJEMI
Mateja Čolnik
Telefon
E-pošta
VZDRŽEVANJE
Bogomir Šuštar
Telefon
E-pošta
VAROVANJE
Vili Kolar
Telefon
E-pošta