KONTAKT

Supernova Nova Gorica

Prvomajska ulica 35
5000 Nova Gorica

PROMOCIJE & MARKETING
Zvezdan Ražman
E-pošta
KONTAKT ZA MEDIJE
E-pošta
INFORMACIJE
Tjaša Tomc, Lavra Jančar Jaketič
Telefon
E-pošta
ADMINISTRACIJA
Andreja Grahek
Telefon
E-pošta
DOLGOROČNI NAJEMI
Mateja Čolnik
Telefon
E-pošta
VZDRŽEVANJE
Erik Brecelj
Telefon
E-pošta
VAROVANJE
Vili Kolar
Telefon
E-pošta